Fine Sand Texture Agent 極細砂紋劑

■   概述:極細砂紋劑是一種專為粉體塗料設計的醯胺改性的偏氟聚合物,它能賦予粉末塗料消光的耐磨砂紋效果。添加量0.5-1%

■    技術指標:

外 觀: 白色粉末                   

比 重: 約1

粒徑(D50): 20-30μm

 

■    應用及性能:  

1、              砂紋劑能賦予塗膜表面極佳硬度、平滑性以及抗刮損性。

2、              不含矽酮成份,不影響重塗附著性。

3、              砂紋劑配合膨潤土一起使用成本低,效果更好。

4、              砂紋粗細主要與粉末粒徑和加量有關,做無光砂紋時,最好不加流平劑,並配合白炭黑一起使用;做平、細、亞砂紋時,可過量流平劑並配合消光劑一起使用,填料宜選擇硫酸鋇。

5、              加入0.2~0.8%高目滑石粉可解決細砂紋邊角覆蓋問題。

 

■    參考配方: